Seto Tonal Pillows - Amy Berry Home
Seto Tonal Pillows - Amy Berry Home

Seto Tonal Pillows

$ 265.00

Brook Perdigon “Seto Tonal” Textile pillow with cord on edge. 

  • Fabric: Brook Perdigon
  • Size: 20” x 15”